PR Ketterää UX-suunnittelua ja tuotehallintaa

Tarvitsetko ketterää UX-suunnittelun ja tuotehallinnan ammattilaista? Pirkka Rannikko palveluksessasi!

Tuotesuunnittelu

UX, käytettävyys ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu ovat erikoisalaani ja intohimoni. Olen tuotesuunnittelija ja palvelumuotoilija, joka hallitsee käyttäjätutkimuksen, työpajojen fasilitoinnin, yhteissuunnittelun, interaktiosuunnittelun, vaatimusmäärittelyn, käytettävyyden arvioinnin, kilpailija-analyysit ja tietysti käytettävyystestauksen. Noudatan työssäni ketteriä ja Lean UX -periaatteita.

Tuotehallinta

Tuoteomistajan ja suunnittelijan roolit ovat täydellinen yhdistelmä digitaalisten tuotteiden kehityksessä ja olen työskennellyt tässä kaksoisroolissa lähes 8 vuotta. Loistan tuotevisioiden, tiekarttojen ja käyttäjätarinakarttojen luomisessa, backlogin hallinnassa ja minulla on kokemusta hyväksymistestauksesta ja asiakastuesta. Voin auttaa tuotteenhallinnan käynnistämisessä ja kehittää sen prosesseja, käytäntöjä ja osaamisia.

Ketterä valmennus

Uskon ketterään ohjelmistokehitykseen ja olen kiinnostunut erilaisista menetelmistä, prosesseista sekä tiimityön jatkuvasta parantamisesta. Ketterien kehityskäytäntöjen valmentaminen (Agile coaching) ja tiimityöskentelyn kehittäminen, retrospektiivit jne. ovat usein asioita joissa tuen tiimiä samalla, kun itse työskentelen tuotteen suunnittelun ja hallinnan parissa.

Web-suunnittelu

Tein web-suunnittelua ja sivustojen rakentamista pitkään. Menneisyydessä teknologiat ja työkalut kuten HTML, CSS, JS, jQuery, Bootstrap, Flash, PHP jne. ja erilaiset julkaisujärjestelmät kuten Sharepoint ja Wordpress tulivat tutuiksi. Hakukoneoptimointi (SEO), saavutettavuus, suorituskyvyn optimointi ja web-analytiikka kuuluivat myös arkeeni. En pidä itseäni kehittäjänä, mutta tarvittaessa edelleen työskentelen sivustojen parissa.

Kuka on Pirkka Rannikko?

Pirkka Rannikon kuva

Olen monipuolinen ammattilainen ja hallitsen UX-suunnittelun ja palvelumuotoilun, tuote- ja projektinhallinnan, ketterien menetelmien valmennuksen sekä työpajojen fasilitoinnin. Loistan intuitiivisten käyttökokemusten luomisessa, monimutkaisten projektien hallinnassa, tiimien ohjauksessa ketterin menetelmin sekä yksilöiden tukemisessa valmennuksen ja työpajojen avulla. Laaja-alainen osaamiseni auttaa tiimejä tulosten saavuttamisessa ja edistää innovaatioiden kehittämistä projekteissa ja tiimeissä.

Koulutukseltani olen mediatekniikan insinööri ja filosofian maisteri (Vuorovaikutteinen teknologia) ja olen suorittanut perusopintoja tilastotieteestä, palvelumuotoilusta ja tulevaisuuden tutkimuksesta. Kirjoitin graduni 2011 aiheesta Agile User-Centered Design eli siitä, miten yhdistää Agile ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu.

Asun Tampereella yhdessä puolisoni ja lapseni kanssa. Käytän usein vapaa-aikaani ammattikirjallisuuden lukemiseen, erilaisiin ulkoiluaktiviteetteihin enkä myöskään kaihda satunnaista lautapeli- tai roolipelisessiota.

Lisätietoja ammatillisesta taustastani löydät LinkedIn-profiilistani sekä ajatuksistani tuoteomistajuudesta.

Tarvitsetko digitaalisten tuotteiden kehitykseen generalistia, jolla on intohimo ketterään UX-suunnitteluun? Ota yhteyttä sähköpostilla mail@pirkkarannikko.com